4444
พลังงานและด้านสาธารณูปโภค 
    1.การประปานครหลวง
    2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    3.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแก่น
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.