4444
ปิโตรเลียมและพลังงาน
    1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
    2. THAI  OLEFINS  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
    3. บริษัท คาสตรอล (ประเทศไทย)  จำกัด
    4. บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลย์ไทย  จำกัด (มหาชน)
    5. บริษัท ทีพีไอโพลีน  จำกัด
    6. บริษัท ไทยออแกนิกเคมีคัล  จำกัด
    7. บริษัท เอเซียไบโอแก๊ส (ไทยแลนด์) จำกัด 
    8. บริษัท เพโทรกรีน จำกัด
     9. บริษัท ไทยโอลิโอ เคมิคอล จำกัด
    10. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
    11. บริษัท ออริจิน อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด
    12. บริษัท อีส เอเชียติ๊ก(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
    13. บริษัท ไออาร์ซีพี จำกัด (มหาชน)
    14. บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด
    15. BASF CO.,LTD.
    16. บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.