4444
บริษัทเอกชน / อื่นๆ
    1. บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
    2. บริษัท ไทยฮา จำกัด
    3. บริษัท บางกอกกรีน จำกัด
    4. บริษัท บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดักส์ จำกัด
    5. บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด
    6. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
    7. บริษัท ผาแดงอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
    8. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
     9. บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ จำกัด  
    10. บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย)จำกัด
    11. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
    12. CHEMMET TECHNOLIGY CO.,LTD
    13. บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
    14. บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
    15. บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 

                            และที่อื่นๆ....มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ....
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.