12 มกราคม 2567

S.K.POWERABLE จัดกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำอีกครั้งสำหรับเด็กๆ ที่น่ารักของเรา และในโอกาสนี้ได้ส่งมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็ก ๆ จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ รร.บ้านปล่องเหลี่ยม, รร.บ้านคลองแค, และรร.วัดท่ากระบือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และสร้างความสุขให้แก่ชุมชนของเรา เรียกว่างานนี้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง

1617362.jpg

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2563

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว